TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0056 sz. projekt

"TÁ-MASZ" 

Munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz szükséges fejlesztések a Nyújtsd Segítő Kezed Alapítványnál

A "Nyújtsd Segítő Kezed" Alapítvány 2013. június 1-én indította el a "Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése - konvergencia régiók" TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0056 számú programon belül a "TÁ-MASZ" Munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz szükséges fejlesztések a Nyújtsd Segítő Kezed Alapítványnál projektjét.

Szervezetünk több éves tapasztalattal rendelkezik a hátrányos helyzetű csoportok foglalkozási rehabilitációjának megvalósításában, ahhoz hogy a sajátos élethelyzetben élő, gyermekvédelmi ellátás-ból kikerült fiatalokat, értelmi sérült munkavállalókat, meg-változott munkaképességű személyeket a munkaerő-piacra segítse. A projekt célja, hogy Békés megyében egyedül álló, fenntartható szolgáltatást valósítsunk meg a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű személyek számára. Projektünkben az Alapítvány ezen célok szerepvállalásához, a szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javításához kíván hozzájárulni, ezért a programban a szervezetünk fejlesztését, szolgáltatói kapacitásunk erősítését, innovatív foglalkoztatási és munkaerő-piaci szolgáltatások megvalósítását, szolgáltatási sztenderdeknek való megfelelését terveztük. 3-féle munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtunk:

  • munkaerő-piaci információk nyújtása munkáltatóknak,
  • munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek,
  • munkaerő-piaci mentori szolgáltatás.

Bővebb információ: "TÁ-MASZ" TÁMOP-2.6.2 - MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK   Elérhetőség: "TÁ-MASZ" HÁZ / Nyújtsd Segítő Kezed Alapítvány 5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 104. Telefon/fax: 66/453-806 E-mail: nyska@alfold.net Honlap: www.nyska.hu  

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg,

a támogatás összege 7.999.000,- Ft.

A projekt időtartama 2013. június 01. - 2014. március 31.

   

Egyéb